Ishrana bilja na osnovu analiza

Ishrana bilja je veoma važna mera za postizanje visokih prinosa. Tu ne bi trebalo štedeti. Na osnovu analize zemljišta dobija se realna slika, saznajete koje količine makro i mikro elemenata sadrži vaše zemljište, te na osnovu rezultata radite đubrenje, jer koliko hraniva i vode toliko sočnih plodova, otkosa i prinosa. Upitali smo Rastislava Rošku iz…

Važno je navodnjavati malinu

Prošlogodišnja suša će zasigurno ostaviti velike posledice na ovogodišnji rod maline. Procenjuje se da će rod, taomo gde se nije navodnjavalo biti umanjen i za 50 procenata. Stručni saradnik za savetodavstvo Elixir Agrara Goran Bošković kaže da je potrebno zalivati zasade maline i nakon berbe. On je ocenio da će većina proizvođača imati problema ove…

Đubrenje u voćnjacima

U voćnjacima je u jeku djubrenje NPK djubrivima kao i sadnja novih zasada. U Mačvi i regionu Merošine, utvrđen je nedostatak fosfora pa se preporučuje upotreba formualcije 6:12:24. Sada je pravi momenat da se hranivo unese u zemlju, naročito elementi kao što je fosfor, koji se duže razlaže i na većim dubinama. Đubrivo se unosi…

Prezimljavanje kupine

Prošla zima uzorkovala je izmrzavanje više od 50% zasada kupine. Uprkos tome vredni domaćini u selu Dublje na polovini svojih parcela uspeli su da na vrlo interesantan način sačuvaju polovinu roda. Zaštitu od izmrzavanja u svojim kupinjacima postigli su obaranjem izdanaka kupine. Izdanci koji treba da rode kanapom se sputaju i vežu za kočić koji…

Značaj vode za gajenje voća

Kod voćaka kao i kod biljaka uopšte, voda predstavlja ne samo sastavni deo njihovih tkiva već često čini i najveći deo organa. Voćkama su potrebne velike količine vode za razvijanje, održavanje i kvalitet plodova. Takođe, u nedostatku vode cvetni pupoljci se u manjoj meri obrazuju, rastenje letorasta i žila je slabije, drvo nije obezbeđeno dovoljnim…

Ishrana vinograda

U zavisnosti od predviđenog obima proizvodnje nameće se potreba za intenzivnim đubrenjem vinograda. Da bismo ostvarili taj cilj potrebno je redovno unositi organska i mineralna đubriva. Od mineralnih preporučuje se makro đubriva pri osnovnom đubrenju, a mikro i makro đubriva za prihranjivanje u toku vegetacije. Fosforna i kalijumova đubriva uneti u zemljište pri jesenjoj dubokoj…

Spanać kultura za jesen i proleće

Za ranu prolećnu setvu spanaća pripremu zemljišta treba početi čim se leje oslobode prethodne kulture. Ukoliko se predusev skida rano, onda se zemljište rilja dva puta: prvi put do 20 cm dubine, odmah po skidanju preduseva, a drugi put do 35-40 cm. Poželjno je da se duboko zimsko riljanje poravna. U takvom stanju zemljište se…

Efikasnost jesenjeg unošenja azota

Efikasnost jesenjeg unošenja azota u odnosu na prolećno mnogo zavisi od količine zimskih padavina.Što je više padavina u periodu oktobar-mart, utoliko je veća vrednost unošenja azota u proleće u odnosu na jesenje unošenje. Kako ne znamo unapred kakva će biti količina i raspored padavina tokom perioda oktobar-mart, a da bi se predupredile posledice eventualne suše…

Sadnja voća

Jesenja sadnja voćaka obavlja se tokom oktobra i novembra, kada su temperature vazduha iznad nule i kada zemljište nije smrznuto. Jedna od značajnih karika u lancu mera za uspešno gajenje voćaka je i pravilna sadnja. Nepravilna sadnja je često uzrok slabog napredovanja voćaka, pa čak i neuspehu u voćnjaku. Najčešće greške koje se čine prilikom…

Priprema koštičavog voća za zimu

Mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu. Na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u…

Plavo prskanje

Nakon završene berbe, voćne vrste počinju sa pripremom za narednu vegetaciju. U ovom, jesenjem periodu, neophodno je nastaviti sa sanitarnim agrotehničkim merama, kao što je uklanjanje obolelih i polomljenih grana, mumuficiranih plodova sa stabla, ali i njihovo sakupljanje sa zemlje ispod krošnje. Takođe važna agrotehnička mera je i sakupljanje opalog i obolelog lišća. Sve sakupljene…