16. 12. 2017.

Prezimljavanje kupine

Prošla zima uzorkovala je izmrzavanje više od 50% zasada kupine. Uprkos tome vredni domaćini u selu Dublje na polovini svojih parcela uspeli su da na vrlo interesantan način sačuvaju polovinu roda. Zaštitu od izmrzavanja u svojim kupinjacima postigli su obaranjem izdanaka kupine. Izdanci koji treba da rode kanapom se sputaju i vežu za…

18. 11. 2017.

Značaj vode za gajenje voća

Kod voćaka kao i kod biljaka uopšte, voda predstavlja ne samo sastavni deo njihovih tkiva već često čini i najveći deo organa. Voćkama su potrebne velike količine vode za razvijanje, održavanje i kvalitet plodova. Takođe, u nedostatku vode cvetni pupoljci se u manjoj meri obrazuju, rastenje letorasta i žila je…

16. 11. 2017.

Ishrana vinograda

U zavisnosti od predviđenog obima proizvodnje nameće se potreba za intenzivnim đubrenjem vinograda. Da bismo ostvarili taj cilj potrebno je redovno unositi organska i mineralna đubriva. Od mineralnih preporučuje se makro đubriva pri osnovnom đubrenju, a mikro i makro đubriva za prihranjivanje u toku vegetacije. Fosforna i kalijumova đubriva uneti u zemljište pri…

15. 11. 2017.

Spanać kultura za jesen i proleće

Za ranu prolećnu setvu spanaća pripremu zemljišta treba početi čim se leje oslobode prethodne kulture. Ukoliko se predusev skida rano, onda se zemljište rilja dva puta: prvi put do 20 cm dubine, odmah po skidanju preduseva, a drugi put do 35-40 cm. Poželjno je da se duboko zimsko riljanje…

14. 11. 2017.

Efikasnost jesenjeg unošenja azota

Efikasnost jesenjeg unošenja azota u odnosu na prolećno mnogo zavisi od količine zimskih padavina.Što je više padavina u periodu oktobar-mart, utoliko je veća vrednost unošenja azota u proleće u odnosu na jesenje unošenje. Kako ne znamo unapred kakva će biti količina i raspored padavina tokom perioda oktobar-mart, a da bi se…

12. 11. 2017.

Sadnja voća

Jesenja sadnja voćaka obavlja se tokom oktobra i novembra, kada su temperature vazduha iznad nule i kada zemljište nije smrznuto. Jedna od značajnih karika u lancu mera za uspešno gajenje voćaka je i pravilna sadnja. Nepravilna sadnja je često uzrok slabog napredovanja voćaka, pa čak i neuspehu u voćnjaku. Najčešće greške koje se…

12. 11. 2017.

Priprema koštičavog voća za zimu

Mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu. Na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečenje…

03. 09. 2017.

Plavo prskanje

Plavo prskanje Nakon završene berbe, voćne vrste počinju sa pripremom za narednu vegetaciju. U ovom, jesenjem periodu, neophodno je nastaviti sa sanitarnim agrotehničkim merama, kao što je uklanjanje obolelih i polomljenih grana, mumuficiranih plodova sa stabla, ali i njihovo sakupljanje sa zemlje ispod krošnje. Takođe važna agrotehnička mera je i sakupljanje opalog i obolelog lišća…. View Article