Plavo prskanje

Nakon završene berbe, voćne vrste počinju sa pripremom za narednu vegetaciju. U ovom, jesenjem periodu, neophodno je nastaviti sa sanitarnim agrotehničkim merama, kao što je uklanjanje obolelih i polomljenih grana, mumuficiranih plodova sa stabla, ali i njihovo sakupljanje sa zemlje ispod krošnje. Takođe važna agrotehnička mera je i sakupljanje opalog i obolelog lišća. Sve sakupljene biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti. Njihovim uništavanjem u velikoj meri se smanjuje infekcioni potencijal bolesti, kao i brojnost štetočina u narednoj godini. Od hemijskih mera zaštite u ovom periodu, nakon opadanja oko 70-100% lišća, treba izvesti tzv. „plavo prskanje“ nekim od bakarnih preparata. Ovim tretiranjem se suzbijaju mnogobrojni prouzrokovači biljnih bolesti. U ponudi Elixir Agrara možete pronaći preparate Galenike Fitofarmacije i to bakarni oksihlorid i fungicid cuproyin 35-wp. Primenjuju se u koncentraciji od 0,5% sa utroškom vode od 600-1000 litara po hektaru. Tretiranje je potrebno uraditi tek kada biljke odbace većinu lista. Temperatura bi trebalo da je iznad 10 stepeni celzijusa.