Preporuke u tehnologiji đubrenja šećerne repe

Šećerna repa je najintenzivnija ratarska biljna vrsta i popularno se naziva „kraljica ratarskih kultura“. Radi se o rentabilnoj kulturi, ali da bi ostvarili dobre rezultate neophodno je beskompromisno izvođenje niza agrotehničkih mera. Značajno mesto u tom nizu zauzima adekvatno đubrenje šećerne repe.

Odluku o proizvodnji šećerne repe treba doneti još u toku letnjih meseci. Pravilo u plodosmeni je da šećerna repa na istu parcelu dolazi tek nakon 4 godine. Proizvodnju je najbolje zasnivati na parcelama na kojima je bila pšenica, mahunjače, soja, jer u tom slučaju možemo na vreme planirati sve poteze pomenutih agrotehničkih mera. Zajedno sa obradom zemljišta u jesen vršimo i osnovno đubrenje useva, a odabir i količine primene pojedinih đubriva u tehnologiji proizvodnje najbolje je vršiti na osnovu analiza zemljišta. Prilikom osnovne obrade zemljišta u jesen, unose se sve neophodne količine fosfora i kalijuma, dok se azotna đubriva većinom unose u proleće uz predsetvenu pripremu zemljišta.

Unošenju azota treba posvetiti prvorazrednu pažnju. Vrlo je bitno izbalansirati količine primene azotnih đubriva sa potrebama šećerne repe. Bez azota nema normalnog razvitka biljaka, a primenom većih količina azota dolazi do preteranog bujanja zelene lisne mase. Idealno bi bilo da šećerna repa šest nedelja pre vađenja u potpunosti potroši azot.

Fosfor je sastavni deo najznačajnijih organskih jedinjenja koja učestvuju u metabolizmu biljaka i važan je za kvalitetno ukorenjavanje biljaka. Za šećernu repu fosfor je od posebnog značaja, jer učestvuje u procesima translokacije šećera u koren.

Šećerna repa spada u tzv. „kaliofilne biljke“, te kalijum predstavlja najvažniji primarni biogeni element za šećernu repu. Proizvodnju treba planirati u zemljištima koja su srednje ili dobro obezbeđena ovim hranivom. Kalijum ima ključnu ulogu u sintezi šećera, kao i značajnu ulogu u otpornosti biljaka u stresnim uslovima.

Pogodne formulacije za osnovno jesenje đubrenje čine kompleksna mineralna đubriva. U praksi se upotrebljavaju razne NPK formulacije sa naglašenim kalijumom ili PK formulacije sa određenim odnosom fosfora i kalijuma. Paleta proizvoda fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka iz Šapca sadrži nekoliko formulacija kompleksnih mineralnih đubriva koje u potpunosti odgovaraju ovakvim izazovima.

Formulacija koja je zaživela u tehnologiji proizvodnje šećerne repe kod nas je PK 16:32 + 0,2 Mg + 0,5 B + 0,5 Zn. Dodatnu vrednost ove formulacije čine prisutni mikroelementi bor i cink. Bor učestvuje u transportu ugljenih hidrata u biljci i tako direktno utiče na digestiju odnosno procenat šećera u korenu šećerne repe. Nedostatak bora, koji se može javiti na lakšim i siromašnijim zemljištima, može dovesti i do bolesti „trulež srca“.
Cink je takođe važna karika u metabolizmu biljaka, a vrlo je bitan u početnim fazama rasta obzirom da je uključen u sinezu fitohormona. Nedostatak cinka izaziva razne morfološke i anatomske poremećaje kod biljaka.

Odgovarajuću formulaciju iz Simplex linije proizvoda za primenu u šećernoj repi, čini kompleksno mineralno đubrivo NPK 6:12:24 koje ima pojačanu komponentu kalijuma u formulaciji.

dipl.ing Dejan Jocić