Prezimljavanje kupine

Prošla zima uzorkovala je izmrzavanje više od 50% zasada kupine. Uprkos tome vredni domaćini u selu Dublje na polovini svojih parcela uspeli su da na vrlo interesantan način sačuvaju polovinu roda. Zaštitu od izmrzavanja u svojim kupinjacima postigli su obaranjem izdanaka kupine. Izdanci koji treba da rode kanapom se sputaju i vežu za kočić koji se pobode između njih. Na taj način onemugućava se izdancima da se podignu. Ovo inače nije lak posao i zahteva dosta rada, međutim, zahvaljujući upravo ovoj meri pojedinci su imali roda, jer su svi izdanci ispod snega uspešno prezimeli iako su temperature dostizale i -30 stepeni celzijusa. Ovo je zahvalna mera i za malinjake, osim za sorte polka, polana, heritidž i autumn blis kod kojih su lastari jednogodišnji i u jesen se podsecaju. Inače sličan način prezimljavanja primenjuju proizvođači u Americi po savetu profesora sa Kornel Univerziteta. Naime tamo su patentirani stubovi sa zglobovima koji se pred zimu obaraju, a zasadi se prekrivaju agrilom ili slamom.