Primena đubriva u proizvodnji kukuruza

Kukuruz je pored pšenice po površinama najrasprostranjeniji ratarski usev u Srbiji. Ozbiljna proizvodnja kukuruza zahteva kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih agrotehničkih mera, kojima je neophodno obezbediti visoku i stabilnu proizvodnju. Svakako posebnu pažnju među agrothničkim merama treba posvetiti pravilnom đubrenju, odnosno unošenju hraniva, koje treba da obezbedi pravilan rast i razvoj biljaka. Unošenjem adekvatnih količina đubriva direktno utičemo na visinu prinosa, a samim tim i na rentabilnost proizvodnje. Veoma je važno raditi analize zemljišta i oslanjati se na njih kako bi imali tačne informacije o potrebnoj količini hraniva koje bi trebalo primeniti. Količine pojedinih hraniva i njihov odnos proizilaze iz nivoa plodnosti zemljišta i količine hraniva koje se iznose prinosom.

Kukuruz je biljna vrsta koja sa aspekta dinamike usvajanja hraniva u pocetku vegetacije pa sve do cvetanja intezivnije usvaja usvaja azot i kalijum, dok je usvajanje fosfora znatno ravnomernije.

Azot je element koji svakako ima dominantan uticaj na prinos, ali prisustvo dovoljnih količina pre svega fosfora i kalijuma je neophodno za odvijanje ključnih fizioloških procesa koji utiču na fotosintezu, disanje, vodni bilans, zdravstveno stanje biljke i dr. Ovi procesi su u direktnoj korelaciji sa visinom i kvalitetom ostvarenih prinosa.

Sistem primene mineralnih đubriva u usevu kukuruza trebao bi biti povezan sa sistemom obrade, strukturom setve, đubrenjem za predusev, izborom hibrida, ali i sa zaoravanjem žetvenih ostataka.

Unošenje hraniva treba planirati tako da se u jesenjem periodu, sa osnovnom obradom zemljišta, primene celokupne količine fosfora i kalijuma (ili bar veći deo). Preporučljivo je da se u ovom periodu unese i jedan deo planirane količine azota, čija je uloga važna u procesima mineralizacije u zemljištu.

Ostatak planirane količine mineralnih đubriva treba uneti u proleće. Predsetveno se unose preostale količine fosfora i kalijuma (ukoliko nisu unete na jesen u punoj količini), kao i preostale planirane količine azota. Jedan deo azota se može ostaviti za prihranu, ukoliko se radi o takvoj tehnologiji proizvodnje.

Preporučene formulacije i količine primene

Jedna od tradicionalno najzastupljenijih đubriva u tehnologiji proizvodnje kukuruza je MAP 12:52. U pogonima fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka, pored MAP-a, razvijena je i posebna formulacija NutriMap 10:40 + 2%Ca + 4%S + 0,1%Zn. Dodatnu vrednost ovog proizvoda čini mikroelement cink koji od posebne važnosti za kukuruz. Njegov uticaj se ogleda u posrednom učešću u velikom broju metaboličkih procesa koji su značajni za ubrzan početni rast i razvoj biljaka. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa, na područijima gde je pored fosfora neophodno uneti i određene količine kalijuma,veoma pogodna formulacija je i NPK 6:24:12+ 2% Ca + 5% S + 0,05%Zn. U duhu sa navikama poljoprivrednih proizvođača, razvijena je i formulacija NPK 16:16:16 SPECIAL koja je karakteristična po tome što je fosfor u ovom mineralnom đubrivu preko 90% rastvorljiv u vodi. Generalno, zbog odlične rastvorljivosti proizvodi Elixir Zorke se mogu primenjivati kako u jesenjem tako i u prolećnom period.

Primena Super Start-a u kukuruzu

Odlične rezultate, tokom višegodišnjih ispitivanja na terenu, ostvarila je primena novije tehnologije startnog đubrenja mikrogranulisanim đubrivom Super Start. Unošenjem Super Starta 10:35 + 2% MgO + 5% S + 2% Zn , u količini od 25-30 kg/ha zajedno sa setvom u redove pomoću depozitora, pruža se pre svega stabilnost i visina proizvodnje. Zahvaljujući SuperStart-u biljke kukuruza se brže i ujednačenije razvijaju naročito u početnim fazama rasta, a u žetvi je ostvareno prosečno povećanje prinosa za 7-10 %.

Kompanija Elixir Zorka razvila je širok asortiman proizvoda koji svoju primenu nalaze u svim kulturama, pa i u kukuruzu. Odluka o količini i formulaciji primene NPK đubriva treba da se bazira prvenstveno na osnovu analize zemljišta. Primenom kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorke u tehnologiji proizvodnje obezbeđujemo stabilan rast i razvoj ove biljne vrste, kao i povećanje prinosa i rentabiljnosti proizvodnje.