Primena đubriva u proizvodnji pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva. Adekvatnu ishranu pšenice bi trebalo planirati prevashodno na osnovu analize zemljišta i planiranog prinosa ove biljne vrste, kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje bi trebalo primeniti.

Preporučene formulacije i količine primene:
Iskustva u ratarskoj proizvodnji, uz činjenicu da je na većini zemljišta zabeležen suvišak kalijuma, su pokazala da se dobri rezultati u proizvodnji strnih žita postižu primenom NP formulacija đubriva. Trend primene ovakvih mineralnih đubriva u korak prati fabrika kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka iz Šapca. Razvijena je formulacija NP 20:20, koja čini proizvod sa odlično izbalansiranim odnosom azota i fosfora za primenu u upravo ovim usevima. Na zemljištima čija je karakteristika nedostatak fosfora, primenjuju se formulacije sa izraženijim udelom ovog elementa kao što je MAP 12:52. Preporuka Elixir Zorke na ovakvim parcelama je primenjivati kompleksno mineralno đubrivo NutriMap 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn, zbog povoljnijeg odnosa azota i fosfora za strna žita. Pored NutriMap-a i MAP-a 12:52, u paleti fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka nalazi se i formulacija NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0,05% Zn. Ovaj proizvod pored izraženijeg prisustva fosfora sadrži i kalijum, pa je pogodan za terene gde postoji potreba za unošenjem određene količine ovog elementa.

U duhu s tradicijom, iz pogona Elixir Zorke u Šapcu nedavno je izašao novi proizvod NPK 16:16:16 SPECIAL. Preporuka za upotrebu ovog đubriva nameće sama karakteristika formulacije, jer se radi o proizvodu u kome je fosforna komponenta preko 90% rastvorljiva u vodi.

Prolećna prihrana pšenice podrazumeva upotrebu azotnih đubriva, jer je azot nosilac prinosa pšenice. U odabir đubiva za drugu prihranu useva, svakako treba uvrstiti kompleksno mineralno đubrivo izuzetnog kvaliteta Amosulfan 20% N + 24% S iz Premium linije proizvoda Elixir Zorke. AmoSulfan sadrži azot u amonijačnoj formi, a ovakav oblik azota se lakše vezuje i teže ispira iz zemljišnog profila čime je duže dostupan biljkama u ishrani. Trebalo bi napomenuti da sumpor, pored svojih ostalih uloga, učestvuje i u sintezi proteina, čime direktno utiče na povećanje kvaliteta strnih žita.

Odabirom proizvoda iz palete mineralnih đubriva Elixir Zorke, na osnovu analize zemljišta i potrebama gajenog useva, postižemo uravnotežen rast i razvoj biljaka, kao i stabilne i visoke prinose.