Prolećno prskanje

Prvo prolećno prskanje voća je borba protiv štetnih insekata, koji prezimljavaju u različitim stadijumima na voćkama. Da bi sprečili njihov negativan uticaj, pri kretanju vegetacije, moramo odraditi preventivno prskanje stabala, naročito onih starijih i zapuštenih. Pre tretiranja zasada, potrebno je izvršiti čitav niz radova u voćnjaku koji olakšavaju proces prskanja i povećavaju njegov efekat, savetuje poljoprivredne proizvođače savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi Prokuplje Snežana Jović. Prema njenim rečima od pripremnih radova, najvažniji su sledeći: – orezivanje i proređivanje krune voćki, gde treba ukloniti i uništiti polomljene i suve grane, mumuficirane plodove, kao i stabla, – u zapuštenim i starim voćnjacima, potrebno je sastrugati stare i ispucale kore, očistiti stabla od lišaja i mahovina, koji predstavljaju veliku prepreku za uspešno delovanje sredstava na insekte koji prezimljavaju na stablu, naročito štitaste vaši. Prskanje treba da bude, temeljno kupanje voćaka, navodi se u savetu voćarima. Mlaz tečnosti treba da zahvati čitavu voćku, od najtananijih grančica na kojima se nalaze jaja mnogih štetočina, (biljne vašu, grinje, lisne buve, jabukin smotavac i dr…). Takođe, mlaz tečnosti treba da bude pod određenim, stalnim pritiskom, kako bi sredstvo dospelo u pazuhe pupuljaka i sve pukotine i neravnine kore. Prskanje treba vršiti po relativno tihom vremenu i na temperaturi vazduha iznad 5˚C, i može se obavljati sve do bubrenja pupoljaka ( do roze pupoljka ). U novije vreme, dobro bi bilo da se odradi u toku mirovanja vegetacije jedno do dva plava prskanja nekim od preparata na bazi Bakra. To su preventivna prskanja protiv sledećih bolesti na koštičavom voću: Kovrdžavost lista breskve, Rogač šljive, Čađava krastavost, Rešetavost lista koštičavog voća, Bakteriozna plamenjača. Pred kretanje vegetacije preporučljivo je prskanje mineralnim uljima, kao što su PlavoUlje koje se koristi u koncentraciji 3%, Belo ulje 3-4% uz dodatak preparata na bazi Bakra , Galmin u koncentraciji 0.3%, Letol u koncentraciji 0.3%. Pri korišćenju ovih preparatra neophodno je pridržavati se upustva koje preporučuje proizvođač, a naročito o koncentraciji primene. Treba preduzeti sve neophodne mere predostrožnosti pri tretiranju i posle tretiranja, vodeći računa o zdravlju ljudi i domaćih životinja. Prskanje pred kretanje vegetacije doprinosi zaštiti sledećih vrsta štetočina: Biljne vaši, Štitaste vaši, Kruškine buve, Cvetojed jabuke, Moljac jabuke, Moljac šljive, Smotavac pokožice ploda, Smotavac ruže, Crveni smotavac pupoljaka, Smotavac pupoljaka šljive, Kukavičje suze, Mali mrazovac,.. Prskanje doprinosi i regulaciji populacije raznih vrsta grinja, koje prezime na voćkama u stadijumu zimskih jaja i odraslih ženki.