Saveti za uspešnu proizvodnju kukuruza

Tokom vikenda meteorolozi predviđaju rast temperature vazduha do čak 20 C ! Ukoliko ne bude više padavina, površinski sloj zemljišta će se prosušiti i omogućiće setvu kukuruza.
Proizvođači su svakako pre setve trebali da urade analize zemljište koje pokazuju kolike su potrebe za hranljivim materijama u zemljištu.

Ova mera je važna s obzirom na to da usled nepravilnog đubrenja, odnosno ne unošenja dovoljne količine hranljivih elemenata ili usled pojave antagonizma među njima, često je prisutan nedostatak pojedinih biljnih hraniva u zemljištu.

Poljoprivrednici znaju iz prakse da se pri nedostatku pojedinih elemenata narušava normalan tok rasta i razvića biljaka kukuruza, nastupaju promene u samoj biljci koje se manifestuju u nizu spoljašnjih promena. Ti simptomi često se mešaju sa simptomima koji su nastali usled dejstva raznih patogena.

Pri nedostatku azota rast biljaka kukuruza se zaustavlja, one dobijaju svetlo ili žutozelenu boju, zaustavlja se obrazovanje hlorofila, smanjuje se intenzitet fotosinteze i metabolizma belančevina. Spoljašnje pojave nedostatka azota u periodu intenzivnog rasta izračunavaju se pre svega u žućenju vrhova listova, zatim se žutilo rasprostire na glavni nerv. Kroz nekoliko dana žute ivice liske, list izumire dobijajući mrku boju.

Žućenje počinje od donjih listova i postepeno se rasprostire na više spratove, dok vršni listovi ostaju zeleni. Žućenje počinje s vrha kao najstarijeg dela lista. Nedostatak azota se javlja pri gajenju kukuruza na siromašnim zemljištima, posle loših preduseva, pri unošenju malih količina azotnih đubriva i u slučaju preterane vlažnosti ili preterane zbijenosti zemljišta. U takvom slučaju treba izvršiti prihranjivanje ili duboko kultiviranje da bi se aktivirali procesi nitrifikacije i stvorili normalni uslovi za razvoj korena.

Pri nedostatku fosfora takođe se usporava rast i razvoj. Duži nedostatak mannifestuje se u početku mrko-zelenom bojom listova koji kasnije dobijaju crvenu boju, koja je najjača po ivicama i po vrhu lista. Pri nedovoljnoj ishrani fosforom znatno se produžava period sazrevanja zrna. Nedostatak fosfora u periodu cvetanja prouzrokuje nepotpunu oplodnju ženskih cvetova, formiranje nedovoljno razvijenih klipova sa nepravilnim redovima zrna.

Nedostatak kalijuma manifestuje se sušenjem krajeva i vrha lista koji izgledaju kao sprženi. Vrh klipa je slabo ozrnjen, zrna nedovojno ispunjena i klimaju se. Korenov sistem je slabo razvijen, što četvo dovodi do poleganja. Nedostatak kalcijuma manifestuje se želatiniziranjem krajeva mladog lišća i takvo lišće se slepljuje.

Nedostatak magnezijuma se manifestuje prugavošću lišća. Tkivo mezofila između sprovodnih snopića dobija svetlozelenu boju, a tkivo oko sprovodnih snopića zadržava tamnozelenu boju. Pri velikom nedostatku magnezijuma lišće dobija mrku boju i povremeno se suši. Slični simptomi javljaju se i pri nedostatku gvožđa.

Mikroelementi igraju važnu ulogu u normalnom razvoju kukuruza, a posebno mangan, cink i bor.

Nedostatak mangana izaziva hlorozu C, koja se u početku javlja u vidu pojedinačnih odvojenih pega na listovima. Te pege se sa porastom lista slivaju u veće površine čija sredina često dobija mrku boju i tkivo lista na tim mestima biva razoreno i propada.

Pri nedostatku cinka kod kukuruza javlja se bolest koja se manifestuje u beljenju vrhova. Takođe, odmah po nicanju se može javiti žućenje lista koje kasnije prelazi u prugastu hlorozu sa pojavom belih i žutih tačaka.

Nedostatak cinka utiče i na usvajanje i drugih hranljivih elemenata i narušava odnos među njima.Za postizanje visokih i stabilnih prinosa kukuruza vrlo važan element. To se posebno ističe prilikom rasta kukuruza u lošim klimatskim uslovima (hladnoća tla nakon setve, nedostaka vode tokom vegetacije i sl.).

dipl. ing. Svetlana Jerinić