Tehnologija đubrenja pšenice

Ozbiljna proizvodnja ozime pšenice zahteva pravovremeno izvođenje niza agrotehničkih mera. Mera kojom neposredno utičemo na prinos ove biljne vrste je pravilno unošenje mineralnih đubriva.

Adekvatnu ishranu pšenice je potrebno vrlo ozbiljno planirati kao bi rentabilno organizovali proizvodnju. Prevashodno bitno vršiti analize zemljišta, odnosno oslanjati se na analize kako bi smo utvrdili tačan odnos neophodnih hraniva koje treba aplicirati.

Osnovna obrada zemljišta je agrotehnička mera kojom bi u zonu korenovog sistema trebalo uneti svu količinu potrebnog fosfora i kalijuma. Ovom prilikom se unosi i trećina potreba pšenice za azotom. Unošenje preostale dve trećine azota, neophodno je planirati u proleće.

Najznačajnija hraniva u početnim fazama razvoja pšenice su azot i fosfor. Azot je taj koji je odgovoran za vegetativni razvoj same biljke. Pored toga, zahvaljujući azotu u zemljištima se obavljaju procesi mineralizacije zaoranih žetvenih ostataka, odnosno procesi razlaganja organske materije u zemljištu. Fosfor je najdeficitarniji primarni makroelement u našim zemljištima. U početnim fazama razvoja ima presudan značaj u ukorenjavnju biljke. Takođe, igra ogromnu ulogu u metabolitskim procesima, koji direktno utiču na pripremu biljaka na niske temperature.

Obzirom da se na većini zemljišta u Srbiji, a naročito na područiju Vojvodine, kalijum javlja u suvišku, u praksi je zaživela upotreba formulacija u kojima nema ovog esencijalnog elementa. Trend primene NP mineralnih đubriva u korak prati fabrika kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka iz Šapca. Razvijena je formulacija NP 16:20+ 12% S+ 0,05% B, kompleksno mineralno đubrivo iz Simplex palete proizvoda, koja čini odlično izbalansiranu formulacija za primenu u ozimim strninama.

Na zemljištima na kojima nema suficita kalijuma treba planirati upotrebu NPK đubriva, đubriva koja ga u svom sastavu imaju i kalijum. Naročito pogodnu formulaciju, obzirom da većina zemljišta u Srbiji ima izražen nedostatkom fosfora, čini kompleksno mineralno đubrivo NPK 6:24:12 +2% Ca +5% S +0,05% Zn.

U duhu s tradicijom, iz pogona Elixir Zorke u Šapcu nedavno je izašao novi proizvod NPK 16:16:16 Specijal. Preporuka za upotrebu ove formulacije nameću same karakteristike formulacije, jer se radi o formulaciji koja ima u potrpunosti rasvorljiv azot i kalijum, dok je fosfor preko 90% vodorastvorljiv.

Prolećnu prihranu pšenice svakako predstavlja vrlo bitnu fazu, a u odabir formulacije bi svakako uvrstiti kompleksno mineralno đubrivo izuzetnog kvaliteta Amosulfan iz Premium linije proizvoda Elixir Zorke.

dipl.ing Dejan Jocić