Značaj vode za gajenje voća

Kod voćaka kao i kod biljaka uopšte, voda predstavlja ne samo sastavni deo njihovih tkiva već često čini i najveći deo organa. Voćkama su potrebne velike količine vode za razvijanje, održavanje i kvalitet plodova. Takođe, u nedostatku vode cvetni pupoljci se u manjoj meri obrazuju, rastenje letorasta i žila je slabije, drvo nije obezbeđeno dovoljnim količinama organskih materija, pa može stradati od zimskih mrazeva. Potrebe voćaka za vodom zavise i od temperature. Ako je srednja dnevna temperatura u periodu (maj-septembar) niža i voćke se zadovoljavaju manjim količinama padavina. Pored količine vodenih taloga, za voćarsku proizvodnju je od velikog značaja i njihov raspored. Nužna količina vode nije ista za sve vrste i sorte, a takođe ona zavisi i od fenofaza razvoja u kojoj se nalaze voćke. U prethodnim godinama, naročito ovoj proizvodno poslednjoj, usled nedovoljno padavina i količine vodenih taloga naročito u kritičnim periodima, u voćarskoj proizvodnji da bi ona bila uspešna neophodno je bilo navodnjavanje. Zato, tamo gde za to postoje povoljni uslovi, temi navodnjavanja, kao i blagovremenoj izgradnji i upotrebi odgovarajućeg sistema treba na vreme dati veliki značaj, a ne zaboraviti posledice moguće suše sa prvom kišom.