Prirodan partner prirodi i Vama.

Preporuke za šećernu repu

Preporuke za šećernu repu

Da bi ostvarila visok prinos korena odgovarajućeg kvaliteta, šećerna repa zahteva pored opštih uslova i dobru ishranu tj. optimalnu obezbeđenost svih hranljivih elemenata tokom celog vegetacionog perioda. Ipak najveći značaj ima ishrana azotom jer on utiče ne samo na visinu prinosa, već u velikom obimu i na kvalitet repe za preradu.