Prirodan partner prirodi i Vama.

Preporuke za uljanu repicu

Preporuke za uljanu repicu

Optimalno đubrenje uljane repice osnovni je preduslov za postizanje visokih prinosa. Uljana repica ima velike potrebe za svim makrohranivima, a naročito azotom, kalijumom, sumporom i kalcijumom.