Prirodan partner prirodi i Vama.

Upravljanje HR-om

Politika upravljanja HR-om

Poslovni  sistem “Elixir Group”  svoju tradiciju u poslovanju, kao i budućnost, bazira na izboru i angažovanju visoko profesionalnih, moralnih i etičnih kadrova, kao i njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Politika upravljanja ljudskim kapitalom zasniva se na principu pružanja jednakih mogućnosti svim kandidatima, isključujući svaki oblik diskriminacije, odlućujući o radnom angažovanju kandidata isključivo na osnovu njihovih kvalifikacija i kompetencija, kao i na praćenju rezultata rada zaposlenih.

U našem izuzetno dinamičnom radnom okruženju, baziranom na definisanim poslovnim i etičkim standardima  rada i ponašanja, kao osnovne vrednosti izdvajaju se timski rad, međusobno poštovanje i uvažavanje znanja, iskustva i različitosti, motivisanost zaposlenih, kao i sinergija individualnih potencijala sa interesima svih privrednih društava u sastavu našeg poslovnog sistema.