13. oktobar – GLOBALNI DAN ĐUBRIVA

Elixir Zorka – mineralna đubriva slavi Globalni dan đubriva, kojim se obeležava godišnjica otkrića sinteze amonijaka 1908. godine od strane nemačkog hemičara Frica Habera. Slavimo đubrivo kao jedan od najznačajnijih otkrića našeg vremena, koje je spasilo milijarde od gladi i koje će nastaviti da hrani svet decenijama koje dolaze.

Dan đubriva pokrenut je po prvi put ove godine u Londonu, pružajući međunarodnim poljoprivrednim profesionalcima priliku da na kreativan način diskutuju o globalnoj bezbednosti hrane i održivosti u budućnosti. Cilj ovog dana je da se širi znanje i svest o jednom od najvažnijih sastojaka poljoprivrede i da istakne potrebu za daljim poljoprivrednim istraživanjima, inovacijama u poljoprivredi, a sve sa krajnjim ciljem – ‘održivost hrane’ koja je u središtu ove kampanje.

Smatra se da su đubriva pomogla ‘revoluciju’ u poljoprivrednom sektoru. Azot, fosfor i kalijum – vitamini života za biljke – su od vitalnog značaja za poboljšanje prinosa farmera. Raširena upotreba đubriva omogućila je više dostupne hrane koja je na raspolaganju na svakom delu planete.