Budući agronomi u poseti fabrici iz Šapca

Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka iz Šapca ugostila je grupu od 70 studenata novosadskog Poljoprivrednog fakulteta.

Studenti ratarstva, voćarstva i hortikulture imali su priliku da se na praktičan način upoznaju sa proizvodnjom kompleksnih mineralnih đubriva. Početak rada fabrike Elixir Zorka u Šapcu, označio je i ponovni povratak kvalitetnih kompleksnih đubriva domaćeg proizvođača na tržište Srbije, ali i zemalja u regionu.

Poseta studenata bila je idealna prilika i da se budući agronomi i inženjeri voćarstva upoznaju sa najsavremenijom opremom za proizvodnju širokog spektra formulacija kompleksnih mineralnih đubriva.

Glavni tehnolog u fabrici Milan Đurđević, ukazao je tom prilikom na prednosti karakteristika kompleksnih đubriva u poljoprivrednoj proizvodnji. Upoznajući studente Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu sa sirovinama koje se koriste za proizvodnju mineralnih đubriva Elixir Zorka, gospodin Đurđević je istakao da je hemijski oblik u kome se nalaze najbitniji hranljivi elementi N, P i K u našim đubrivima upravo onaj koji biljke najlakše usvajaju.

Takođe, prema svedočenju studenata, snažan utisak ostavlja i pogon za pakovanje gotovih proizvoda, kapaciteta do 1000 tona dnevno. Pakovanja u vreće od 25 kg i Big Bag od 600 kg, omogućavaju korisnicima laku manipulaciju i značajnu finansijku ali i uštedu na vremenu.

Po obilasku pogona, studentima je održano i predavanja o praktičnoj primeni kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka u poljoprivrednoj proizvodnji. Produkt menadžer Miroslav Vlaović objasnio je osnovne principe u primeni kompleksnih mineralnih đubriva sciljem postizanja projektovane količine kvalitetnog roda. Takođe ukazano je i na prednosti oblika azota, fosfora i kalijuma u Elixir Zorka mineralnim đubrivima u odnosu na tip zemljišta i proizvodnju.

Naglašena vodotopivost fosfora u P2O5 obliku u đubrivima Elixir Zorka, koja iznosi više od 95%, omogućava primenu kompleksnih đubriva kako u predsetvenom periodu tako i neposredno pred samu setvu. Ovaj izuzetno značajan element za razvoj korenovog sistema kod mladih biljaka, obezbeđuje dobar start proizvodnje, a izbalansiran odnos ostalih makro i mikro elemenata garantuje optimalnu ishranu za biljne kulture, naveo je Vlaović.

Poseta studenata fabrici mineralnih šubriva Elixir Zorka organizovana je u skladu sa usvojenim kompanijskim vrednostima poslovnog sistema Elixir Group, a to je stalno ulaganje u obrazovanje kako zaposlenih u sistemu tako i u nove kadrove.