Budžet za agrar 45 milijardi dinara

Budžet za poljoprivredu u 2013. godini iznosiće 45 milijardi dinara, najavio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. Strateški cilj Srbije je da agrarni budžet 2014. godine dostigne pet odsto republičkog budžeta. Ministar poljoprivrede Goran Knežević najavio je da će agrarni budžet u 2013. godini iznositi 45 milijardi dinara, što predstavlja 4,5 odsto ukupnog budžeta zemlje. Kako je precizirao, predviđeno je da u narednoj godini, za subvencije bude izdvojeno 32,8 milijardi dinara, a za investicije četiri milijarde dinara.Treba uzeti u obzir i 10 milijardi dinara, od refakcije za dizel gorivo, koje su predviđene za Ministarstvo finansija, objasnio je Knežević na završnoj diskusiji o Nacrtu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ministar je podvukao da Ministarstvo poljoprivrede insistira na tome da su agrani budžet samo direktna plaćanja u poljoprivredi i investicije. Knežević je zaključio da se Srbija kreće ka strateškom cilju, a to je da agrarni budžet u 2014. godini, stigne do nivoa od najmanje pet odsto republičkog budžeta.