Elixir Zorki uručena integrisana dozvola

Zadovoljstvo nam je da obavestimo zaposlene u našoj kompaniji, javnost i poslovne partnere da nam je dana 29.05.2018. uručena Integrisana dozvola, krovna dozvola za fabriku Elixir Zorka-Mineralna đubriva  u Šapcu koja pokazuje  usklađenost tehnologije sa propisima Republike Srbije i najvišim standardima Evropske unije.
Integrisana dozvola za prevenciju i kontrolu zagađenja životne sredine (IPPC – integrated pollution prevention and control) koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine je u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, odnosno sa propisima EU. Integrisana dozvola podrazumeva da kompanija racionalno upravlјa resursima, deluje na izvoru zagađenja i obezbeđuje uslove za smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, u skladu sa definisanim vrednostima najbolјih  dostupnih  tehnologija  (BAT – Best available technology). Obimnu dokumentaciju smo uradili sopstvenim snagama  i znanjem  što je predstavljalo veliki i odgovoran stručni izazov.

Ova Dozvola svakako obezbeđuje našoj firmi bolju i sigurniju poziciju na međunarodnom, ali i domaćem tržištu.