Farmeri iz Bugarske posetili fabriku Elixir Zorka

Fabrika mineralnih đubriva Elixir Zorka ugostila je dvadeset najvećih farmera sa područja severne Bugarske i pritom im upriličila obilazak modernog pogona za proizvodnju kompleksnog mineralnog đubriva, a predstavljene su im i formulacije iz široke palate proizvoda.
Đubrivo Elixir Zorke nalazi se na tržištu Bugarske od prošle godine, koje je distribuirano preko firme “Finmark Komersial.”
Formulacije koje su zastupljene u Bugarskoj su NPK 8:15:15, NPK 6:12:24, NPK 6:24:12, NutriMAP i SSP. Farmeri su pokazali veliko interesovanje za azotno granulisano đubrivo AmoSulfan koje u sebi sadrži veliki procenat sumpora koji utiče na povećanje sadržaja ulja kod svih uljarica. Velike obradive površine u Bugarskoj su pod uljanim kulturama kao što su suncokret i uljana repica, koje se sa uspehom gaje u ovoj zemlji.
Prema rečima direktora firme Finmark Komersial, Georgi Manzarova saradnja sa Elixir Zorkom je na visokom nivou i sa zadovoljstvom je nastavljaju i ove godine. Manzarov je naglasio da je pored dobre organizacije i stručnog tima, Elixir Zorka odgovorila kvalitetom đubriva, što potvrđuje i prisustvo kooperanata firme Finmark Komersial. Zbog specifičnosti zemljišta u odnosu na druge Balkanske zemlje, Manzarov je izrazio zadovoljstvo zbog proizvodnje formulacija koje odgovaraju karakteristikama njihovog zemljišta.
Komercijalni direktor Elixir Agrar-a, Dejan Vidović je najavio početak proizvodnje formulacije NP 16:20 sa dodatkom mikroelementa Bora, specijalno za ovo tržište. Vidović je gostima predstavio i novo mikrogranulisano đubrivo SuperStart. Farmeri iz Bugarske imaju praksu korišćenja mikrogranulisanog đubriva, stoga su pokazali veliko interesovanje za mikrogranule proizvedene u Šapcu.