Javna rasprava o podsticajima

Nacrt je, međutim, pripremljen na brzinu i nedovoljno precizan, saglasili su se učesnici javne rasprave o tom dokumentu koja je organizovana u Privrednoj komori Beograda. Stručnjaci su kao glavne zamerke naveli to što su resornom ministru data velika ovlašćenja u pogledu određivanja kriterijuma za dodelu subvencija, njihove strukture i obima. Oni su pozdravili odluku predlagača da se za podsticanje stočarstva, koje je u izuzetno teškoj situaciji, izdvoje veća sredstva, ali da možda na pravi način nije regulisano pitanje ko bi sve bio obuhvaćen subvencijama.