Novi pravilnik za vina

Novi Pravilnik o deklarisanju vina usklađen je sa regulativom Evropske unije (EU), a svako novodeklarisano vino, odnosno etiketa dobiće kontrolni broj, rekao je Jakšić na predstavljanju tog dokumenta.

To znači da Ministarstvo poljoprivrede proverava sve navedene podatke kroz posebnu proceduru i odobrava koje podatke proizvođači vina mogu da stave na deklaraciju, objasnio je Jakšić na skupu u Privrednoj komori Beograda.

Pravilnik se odnosi na sva vina osim aromatizovanih vina – “bermeta”, vina za destilaciju – sirće, vina za sopstvene potrebe i proizvode namenjene izvozu, i to ukoliko ispunjavanju posebne uslove i uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, ukazao je Jakšić.

Na deklaraciji se moraju naći obavezni podaci, takozvana “velika desetka”: naziv proizvoda (trgovačko ime), vrsta proizvoda, nazivna zapremina, sadržaj stvarnog alkohola, naznaka zemlje porekla, odnosno naznaka odakle piće potiče…

Jakšić je podvukao i da se na deklaraciji ne smeju navoditi podaci koji na bilo koji način mogu da dovedu potrošače u zabludu.

Predsednik Udruženja vinogradara i vinara Srbije “Vivis” Gvozden Radenković istakao je da ima puno gorućih problema u primeni novog pravilnika, te da proizvođači smatraju da treba odrediti prelazni period.

“Pravilnik jeste usaglašen sa zakonima i pravilnicima EU, međutim u EU države su mnogo organizovanije i već imaju utvrđenu proceduru i sistem koji funkcioniše, kao i sisteme kontrole koji koda nas još nisu razrađeni. Smatramo da je prethodno trebalo da se donese niz drugih pravilnika, na primer osnovni pravilnik o vinarskom i vinogradarskom registru na osnovu koga bi se vršile dalje kontrole”, kazao je Radenković.

(Tanjug)