Novo đubrivo iz pogona Elixir Zorke

U petak 19.08.2016. godine iz pogona fabrike Elixir Zorka u Šapcu izašla je nova formulacija, kompleksno mineralno đubrivo NPK 16:16:16  Specijal.

Nova formulacija je svrstana u novu paletu proizvoda Elixir Zorke pod nazivom „Specijal“. Kompleksno mineralno đubrivoNPK 16:16:16 Specijal, u odnosu na slične formulacije koje egzistiraju na tržištu, se izdvaja po tome što je vodorastvorljistvost fosfora u đubrivu preko 90%.

Visoku vodotopivosti fosfora prati i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene kulture su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva. Upotrebom kompleksnog đubriva Elixir Zorka NPK 16:16:16 Specijal omogućavamo biljkama da dostignu maksimalne prinose u gajenim uslovima.