NutriKalk – aplikacija Elixir Zorke

Da bi poljoprivrednicima olakšala donošenje odluke u vezi sa izborom odgovarajuće formulacije iz široke palete proizvoda Elixir Zorka je izradila aplikaciju NutriKalk. Prilagođena je za sve verzije OS (operativnog sistema) Android. Svi oni koji poseduju smart ili pametan telefon, mogu u google play prodavnici pronaći kalkulator Elixir Zorke za izračunavanje potrebne količine đubriva u odnosu na projektovan prinos i obradivu površinu. Upotreba NutriKalka je veoma jednostanva i prilagođena je pre svega korisnicima.

Sastoji se od pet segmenata:

1.vesti
2.kalkulator
3.proizvodi
4.o aplikaciji
5. kontakt

Zadatak aplikacije je da informiše korisnike o relevantnim dešavanjima u poljoprivredi i novostima iz fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka. U polju kalkulator dolazimo do potrebne količine makroelemenata za đubrenje biljnih kultura, a na osnovu rezultata analize zemljišta. Ono što je bitno da se prilikom unosa parametara dobijenih analizom zemljišta, ne preskoči nijedno polje, i redom unostiti podatke o površini parcele u ha, planiranom usevu, projektovanom prinosu, primenjenom stajnjaku (ukoliko smo primenjivali navesti količinu i godinu primene). Sledeći parametar su žetveni ostaci, navesti da li su zaorani, izneseni ili uništeni, izabrati predusev i ostvareni prinos preduseva. I na samom kraju uneti reakciju pH vrednosti. pH u vodenom rastvoru, ph u kalijum hloridu, sadržaj humusa, pristupačan azot, pristupačan fosfor, i pristupačan kalijum. Nakon svih unetih parametara dobićemo preporuku za đubrenje – ukupnu aktivnu materiju po hektaru, ukupnu aktivnu materiju na obradivu površinu i preporučene formulacije. Ukoliko želite da se informišete o preporučenim formulacijama, idete na polje proizvodi gde su navedene sve formulacije standard linije proizvoda, premium, simplex proizvodne linije i superfosfati. NutriKalk je zasnovan na matematičkom izračunavanju, ne obuhvatajući agronomska iskustva i sve parametre koje su bitni za tačno i precizno izračunavanje potrebe hraniva gajenih kultura.