Padavine i pšenica u 2013.

Obilne padavine pogodovale su pšenici koja se nalaze u odličnoj kondiciji. Stanje vlage u sloju do 100cm dubine u januaru bilo je na granici prihvatljivog. Prosečan sadržaj vlage u ovom sloju bio je oko 60% od punog vodnog kapaciteta zemljišta.

Odnosno u sloju do 50cm dubine nedostajalo je u proseku oko 10-tak litara/m2, a u sloju 0-100cm još oko 60 lit/m2 zimskih padavina.

Proteklih dana, međutim, palo je snega i kiše dovoljno da se popune ove rezerve, a prema podacima poljoprivrednih stručnih službi u pojedinim regionima bilo je za 70% više padavina nego u istom periodu prošle godine.

Posmatrajući sloj 0-60cm dubine generalno 60% azota se nalazi u sloju 30-60cm, odnosno trenutno prosečno ima oko 25 kg/ha pristupačnog azota u sloju 0-60cm zemljišta. Prosečno će trebati još dodati 90 kg čistog N/ha.

Naravno velike su razlike od parcele do parcele i ovo je jako generalizovano činjenično stanje. Zbog toga se preporučuje da se pre prihrane uradi analiza zemljišta, a N-min metodu rade sve poljoprivredne savetodavne službe.

Prihranu pšenice ureom trebalo je već odraditi, međutim, ako će se prihrana vršiti sa AN ili KAN, tada prvu prihranu uraditi u vreme kretanje vegetacije. Drugu prihranu planirati oko 15-20 dana posle kretanja vegetacije. Padavine i vlaga u zemljištu svakako će doprineti bržem razlaganju mineralnog đubriva i spuštanju hranljivih elemenata u zonu korenovog sistema.

Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos pšenice vrlo veliki, prihranu pšenice treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovom segmentu može da rezultuje smanjenjem prinosa i do 30%.