Paori iz Južnog Banata ostvarili visoke prinose pšenice sa NP 16:20

S obzirom da se na dobrom delu Vojvodine kalijum javlja u suvišku, u praksi je zaživela upotreba NP formulacija. Trend primene NP formulacija u korak prati fabrika kompleksnih mineralnih đubriva „Elixir Zorka“. Razvijena je formulacija NP 16:20 + 12% S + 0,05% B koja predstavlja odlično izbalansiranu formulaciju za primenu u ozimim strninama.

Poljoprivredni proizvođači iz Zrenjanina, Pančeva, Banatskog Novog Sela, Alibunara.. koristili su ovu formulaciju iz SIMPLEX programa i ostvarili odlične rezultate.

Predrag Vukov iz Zrenjanina, koristi već tri godine đubriva Elixir Zorka. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda prilagodio je odgovarajuće formulacije svojim gajenim usevima –pšenici, uljanoj repici, uljanoj rotkvici, kukuruzu i šećernoj repi. NP 16:20 je primenio prvi put prošle godine na usevu pšenice i ostvario prinose od 7,5 t do 9 t/ha. I za jesenju setvu i obradu zemljišta obezbedio se formulacijom NP 16:20 sa kojom je ostvario visoke prinose ove godine.

„Po preporuci PSSS primenio sam od 300-350 kg/ha formulacije NP 16:20. Moram da istaknem da sam prezadovoljan sa tom formulacijom, jer pre svega ima dobro izdoziran odnos azota i fosfora. Pšenica se razvijala jako dobro, s obzirom da je setva kasnila zbog obilnih padavina i da je obavljena od 20. oktobra do 1.novembra. Žito je veoma fino iskoristilo blagu zimu. Sa primenom ovog đubriva uočljiva je bila dobra kondicija pšenice, odlično bokorenje, pritom naravno i temperature su pogodovale i ja sam ostvario rekordan prinos!! – dodao je Predrag Vukov.

U vreme žetvenih radova, posetili smo firmu „Radanov Komerc“ i porazgovarali sa Nikolom Radanovim koji za svoju pšenicu takođe primenio NP 16:20 u kombinaciji sa azotnim đubrivom AmoSulfan.

„ Na usevu pšenice primenili smo u jesen prošle godine 350kg/ha NP 16:20 i rezultati su bili odlični. Od 7,5 do 9t/ha se kretao prinos. Takođe smo uradili i azotnu prihranu AmoSulfanom u dva navrata. U prvoj fazi – bokorenja, i potom u fazi nalivanja zrna, oba puta po 200kg/ha. Moram istaći da već treću godinu koristimo Elixir Zorka mineralna đubriva i da smo veoma zadovoljni njihovim kvalitetom.“ – istakao je Nikola Radanov.

Porazgovarali smo i sa agronomom firme „Luga Agrar“ iz Alibunara, Jan Bapkom. Oni su u svoju tehnologiju đubriva prethodne godine uvrstili ovu formulaciju iz Simplex programa i ostvarili veoma dobre prinose. Ističu dobru vodorastvorljivost i dobar odnos elemenata u formulaciji. Za prihranu hlebnog žita koristili su AmoSulfan.

U firmi „Slims“ iz Banatskog Novog Sela dočekala nas je Sonja Škaljak zajedno sa paorima koji su tom prilikom iskazali veliko zadovoljstvo formulacijom NP 16:20. Sonja je istakla da je tražnja za ovom formualcijom već počela u avgustu mesecu.

„Ove godine ostvareni su veoma visoki prinosi, stoga je potražnja za ovim đubrivom krenula ranije nego inače. Poljoprivredni proizvođači su zadovojlni fizičkim i hemijskim karakteristikama domaćeg đubriva Elixir Zorka i mogu vam reći da se tražnja povećava iz godine u godinu.“ – rekla je Sonja Škaljak iz kompanije „Slims“ iz Banatskog Novog Sela.