Poljoprivreda Srbije i EU

Srbiju u usklađivanju sa EU očekuje obiman posao pošto se trećina pravne tekovine EU odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, a skrining za prvo poglavlja iz poljoprivrede biće održan u februaru, rečeno je 20. januara na skupu o poljoprivredi i pregovorima o članstvu sa EU.

Na tom planu zemlju očekuje usvajanje velikog broja zakona i uspostavljanje institucionalnog okvira, a formiranje strukture za povlačenje sredstava za poljoprivredu IPARD bi moglo biti merilo za otvaranje poglavlja o poljoprivredi.

Kako je na skupu rečeno, Ministarstvo poljoprivrede će biti direktno nadležno za tri poglavlja: poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, 12 o bezbednosti hrane i veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i 13 o ribarstvu, a učestvuje u još 15 poglavlja.

Prvi skrining biće održan za poglavlje 12 od 3. do 7. februara u Briselu, a zainteresovanim stranama će biti omogućeno da preko video linka u Privrednoj komori Srbije prate sastanak.