Predlog zabrane za pesticide

Pesticidi koji sadrže supstancu neonikotinoid, koji se koristi na uljanoj repici i drugim usevima, trenutno se ispituju u okviru istrage o dramatičnom smanjenju broja pčela u Škotskoj i drugim delovima Evrope. Kako navodi Scottish Wildlife Trust, neonikotinoid je povezan sa padom broja pčela od 10-15%. Veruje se da oni utiču na prenos nervnih impulsa kod insekata, dovodeći do snažnih mišićnih kontrakcija i smrti. Pored Škotske u kojoj pčele i ostali insekti oprašivači igraju važnu ulogu u proizvodnji hrane doprinoseći 43 miliona funti godišnje ekonomiji zemlje, zabranu podržavaju i Francuska, Holandija i Poljska. Sa druge strane, nekoliko zemalja članica, među kojima su Velika Britanija, Španija i Nemačka, za sada se protive ovom predlogu.