Preporuka đubriva za setvu pšenice

NP 20:20 je neorgansko, složeno, kompleksno, čvrsto NP đubrivo. Formulacija je namenjena za sve biljne vrste, na svim tipovima zemljišta.

Sadržaj azota i fosfora je u jednakim udelima što u optimalnoj količini primene omogućava korekciju sa prostim jediničnim azotnim đubrivima, pogotovo na zemljištima sa izraženim sadržajem kalijuma.

Vreme i način primene: u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta, ravnomerno po punoj površini ili u redove (trake), sa ili bez plitke inkorporacije u zemljište).

Količina primene: 200-600 kg/ha, odnosno 2-6 kg/ 100m2, 100-200 kg/ha u trake istovremeno sa setvom.

Pakovanje: 25kg, strečovano na paleti 1,250 kg, big bag 600kg i 1,000 kg.

Granulometrijski sastav: 1-5 mm min 95%.