Preporuka za jesenju pripremu mineralnih hraniva

Analize su godinama besplatne za poljoprivredne proizvođače na teritoriji APV. Dostavljanje uzoraka sa njihove strane nije isto na teritorijama svih stanica.
Nepoverenje? Možda. Zauzetost drugim poslovima? Najčešći izgovor za nezainteresovanost. Nisu zainteresovani? Pre će biti neznanje i nepoznavanje značaja analize zemljišta i pravilnog određivanja potreba za mineralnim đubrivom gajenih useva. Obično proizvođači kažu da sve znaju o đubrenju. Evo jedne preporuke.
Suša koja je pogodila proizvodnju kukuruza ove godine (u ovom slučaju) uslovila je umanjenje količina đubriva usled njihovog neiskorišćenja. Posao nije lak i ne može se završiti “dok trepneš”. Potrebno je dobiti podatak o predusevu, njegovom postignutom prinosu, korišćenju stajnjaka, dostupnim đubrivima u selu ili tamo gde proizvođač kupuje kao i o planiranom prinosu useva koji se đubri. Preporučujem kombinovanje najčešće 2 đubriva kako bi se u balansu hraniva dobila tražena količina aktivne materije. Đubriva se ne mešaju u rasipaču i primena se obavlja u dva prohoda (izbegava se segregacija đubriva po težini u rasipaču) radi pokrivanja cele parcele i sa jednim i sa drugim potrebnim đubrivom. Naravno, ovo se radi pre osnovne obrade.Koristite dostupne programe za davanje preporuke.

Bogdan Garalejić, savetodavac-saradnik PSS Institut TAMIŠ Pančevo, APV.