Priprema za setvu pšenice

Formulacija Elixir Zorke NP 10:20+S predstavlja odgovor fabrike na zahteve koje pred poljoprivrednike postavlja agronomska struka. Treba imati u vidu da upotrebom ove formulacije, poljoprivrednici ostvaruju ekonomsku uštedu, ujedno obezbeđujući i produktivnost u proizvodnji.

Namenjena je za zemljišta za koja su analize pokazale da su dobro snabdevena kalijumom zbog čega je ovaj makroelement i izostavljen iz ove formulacije. NP 10:20 je mineralno kompleksno đubrivo koje osim dva važna makroelementa, azota i fosfora, sadrži i sumpor.

U biljkama sumpor učestvuje u izgradnji mnogih enzima, a smatra se da mu je najvažnija uloga u podsticanju otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i suši. Sumpor je kao biljno hranivo izuzetno važan u formiranju endosperma žitarica koji ima značajan uticaj na njihov prinos i kvalitet, a kod uljarica na sadržaj ulja.

Mineralno đubrivo NP 10:20 sa 14% sumpora, primenjuje se u osnovnoj ili predsetvenoj obradi zemljišta. Preporučujemo ga u predsetvenoj pripremi za pšenice i uljanu repicu, kao i za kukuruz.