Produžen rok za regresirano gorivo

Ministarstvo poljoprivrede predložilo je da rok za kupovinu regresiranog goriva za prolećne radove bude produžen do 15. juna. Ministarstvo je uputilo nadležnim institucijama predlog za izmenu Pravilnika o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo na osnovu koga je rok za kupovinu goriva za prolećne radove produžen. Produžen je i rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresirano gorivo za prolećne radove do 15. jula.