Prvi efekti SuperStart-a

Pozitivan efekat primene mikrogranulisanog đubriva SuperStart već se može uočiti na parcelama kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe. Naime, ovi usevi imaju razvijenije stablo i snažniji korenov sistem. SuperStart je uticao na brz početni rast poljoprivrednih kultura, a samim tim došlo je do bržeg sklapanja redova. Pored toga što pospešuje i ubzrava početni rast mlade biljke, ovo mikrogranulisano đubrivo smanjuje negativne efekte hladnog perioda koji utiče na blokadu i usvajanje fosfora a samim tim na rast i razvoj biljaka.