Setva počinje posle 1. aprila

Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je da će prodaja goriva za prolećnu setvu početi 1. aprila, po regresiranim cenama nižim za 50 din/l od tržišnih.

Za prolećne radove poljoprivrednicima sleduje 60 l/ha obradivog zemljišta, koje su upisali u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Inače vremenske prilike odložile su prolećne radove na oranicama. Većina jesenjih useva nije ugroženo, međutim, kod pojedinih proizvođača u Vojvodini mrazevi su oštetili lucerku. Setva prve kulture, šećerne repe, će prema najavama stručnjaka kasniti desetak dana.

Setvu ostalih kultura usloviće temperatura zemljišta, koja je još niska za kukuruz i soju. Padavine će obezbediti optimalni količinu vlage za nicanje, a na proizvođačima je da biljkama obezbede i dovoljne količine hrane.

Kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka pravi su izbor za svakog poljoprivrednika. Zbog tehnologije proizvodnje, makroelementi u mineralnim đubrivima Elixir Zorka nalaze se u hemijskom obliku koji je lako raspoloživ biljakama.

Stoga stručni tim Elixir Agrar preporučuje upotrebu kompleksnih mineralnih đubriva Elixir Zorka u predsetvenoj pripremi.

Osim što ih odlikuje laka pristupačnost makroelemenata, kompleksna mineralna đubriva Elixir Zorka su i visoko koncentrovana, jer pojedine formulacije sadrže i do 60% aktivne materije.

To konkretno znači uštedu za naše proizvođače, naročito ukoliko se kvalitetu koji zadovoljava zahtevne svetske standarde u proizvodnji doda domaća cena.