Setva pšenice završena

Setva pšenice, uljane repice i ječma u Subotici gotovo je završena, pošto je do sada zasejano preko 95 odsto planiranih površina.

Kako se navodi u izveštaju Gradske službe za poljoprivredu, setva pšenice je do sada obavljena na 19.100 od planiranih 20.000 hektara, ozimi ječam je posejan na 2.950 od planiranih 3.000 hektara, dok je uljana repica posejana na 2.750 od planiranih 2.850 hektara.

Jesenja setva u Subotici obavljena je na ukupno 25.920 od planiranih 27.080 hektara. U izveštaju se navodi da je na više od 85% površina završena berba jesenjih kultura. Izraženo u ciframa, od planiranih 49.522 ha rod je ubran sa 42.142.

Suncokret i soja su već požnjeveni, a šećerna repa je izvađena na 970 ha. Prosečan prinos slatkog korena na severu pokrajine iznosio je 57 tona po hektaru.

Što se tiče kukuruza, najvažnije kulture u tom poslu, berba je do sada obavljena na 30.150 od planiranih 37.100 hektara. Prosečan prinos je na nivou od 5,67 tona po hektaru, dok se vlaga zrna kreće između 14 i 18 procenata, navodi se u izveštaju.