Setva uljane repice

Pogodni vremenski uslovi, dovoljna količina vlage u zemljištu koja omogućava dobru pripremu i setvu, kao i optimalan rok setve za uljanu repicu od 25. avgusta do 20. septembra ukazuju na pravi trenutak za setvu ove popularne ozime biljne vrste.

Budući da je uljana repica biljna vrsta koja zahteva dobro pripremljene mašine za gajenje i kvalitetno seme pozivamo dobre poznavaoce poljoprivredne prakse i organizatore proizvodnje da ne izostave iz agrotehnike još jedan važan faktor za siguran rod i proizvodnju, nabavku kompleksnih mineralnih đubriva.

Fabrika Elixir Zorka iz Šapca iz svoje široke palete formulacija preporučuje mineralno đubrivo iz Simplex linije proizvoda NPK 6:12:24 + S. Ovo đubrivo namenjeno je upravo poljoprivrednicima koji znaju da je u jesen potrebno uneti manje količine azota, dovoljne za potrebe biljke i proces mineralizacije žetvenih ostataka.

Naglašen kalijum u ovoj formulaciji pogoduje razvoju uljane repice, dok će sumpor, koga takođe ima u ovom đubrivo, omogućiti mladoj biljci da lakše podnese stresne uslove.