Setva završena, primećeno žutilo

Setva pšenice je završena. Parcele koje su posejane u dobrom su stanju i nalaze se u fazi bokorenja. Ispostavilo se da je ove jeseni setva uspešno završena, jer je bilo dovoljno vlage. Za sada pšenica izgleda mnogo bolje nego prošle godine u ovo vreme. Izgled i lepu sliku na pojedinim parcelama kvari pojava žutila na listovima.Savetodavac u Poljoprivrednoj službi iz Subotice Hajnalka Bognar Pastor izjavila je da je terenskim uzorkovanjem utvrđeno da se, na konkretnim parcelama na severu Vojvodine, ne radi o simptomima snežne plesni, niti o mrkoj pegavosti, što znači da nije u pitanju problem već uticaj nekog faktora na razvoj vegetacije. Ipak, na manjem procentu parcela primećeni su simptomi sive i mrežaste pegavosti kod ječma. “Savet je da se za sada ne prskaju problematične parcele fungicidima, jer se najavljuje hladno vreme, pa će usevi biti zaštićeni, jer gljivice neće moći da se razvijaju, za razliku od dosadašnjeg perioda velike vlažnosti i visokih temperatura koje im pogoduju, što je i uzrokovalo mestimičnu pojavu navedenih bolesti”, rekla je Hajnalka Bognar Pastor.