Stigla struja u atar

U polja atara sela Striža, dovedena je trofazna struja kojom će se navodnjavati poljoprivredna površina od oko 400 hektara, pretežno povrtarske proizvodnje, saopštio je v.d. direktora Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić. Ovo je prvi put da je u Srbiji dovedene struja za navodnjavanje, a udruženje „Izvor“ iz sela Striža kod Paraćina prvi će ubirati plodove jeftinije proizvodnje u ovom pilot-projektu elektirfikacije polja za navodnjavanje. Realizacija ovog projekta otvara nove mogućnosti da se na parcelama uvode plastenička proizvodnja i automatizacija dok će već u prvom momentu, farmeri ostvariti i uštedu zamenom dizel goriva, kojim su do sada pokretali pumpe, sa električnom energijom. Ugovor u vrednosti od blizu 60 miliona dinara finansiralo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode iz kredita Svetske banke i Vodokorisničko udruženje „Izvor“ iz Striže. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je i u još nekoliko regiona implementaciju pilot-projekata navodnjavanja.