Stvaranje prinosnijih sorti pšenice

Stvaranje prinosnijih sorti pšenice

Međunarodni istraživači okupljeni od strane zemalja G20 predstavili su strateški dokument koji se odnosi na unapređenje proizvodnje pšenice u svetu pod nazivom” Međunarodna vizija- poboljšanje proizvodnje pšenice”.

To je globalna inicijativa čiji cilj je unapređenje proizvodnje pšenice i istraživačkog rada. Cilj je povezivanje i dopuna međunarodnih istraživačkih aktivnosti kako bi oplemenjivanjem sorti pšenice bila postignuta veća efikasnost u prizvodnji.

Potencijal za rodnost već duži niz godina stagnira, ocenjeno je u dokumentu, stoga je izazov koji se stavlja pred istraživače kako ga povećati u postojećim klimatskim i uslovima narastajuće potrebe za hranom celokupne svetske populacije.

Savezno ministarstvo za hranu, poljoprivredu i zaštitu potrošača Nemačke pozdravilo je ovu inicijativu i stvaranje strateškog dokumenta. Globalna saradnja naučne zajednice, javnog i privatnog sektora kao i industrije trebalo bi da poboljša koordinaciju na centralnim i ključnim pitanjima istraživačkog rada.

Pšenica se trenutno gaji na 215 miliona hektara i ona je najvažniji usev na svetu, zajedno sa pirinčem i kukuruzom. Očekuje se, međutim, da povećanje prinosa kod pšenice bude manje nego kod ostalih useva. Stoga je neophodno raditi na doslednom rastu prinosa na globalnom nivou, a istraživanja bi trebalo da ubrzaju taj proces.

Zbog toga su Nemačka i druge velike zemlje i pokrenule ovaj višegodišnji projekat sciljem promovisanja istraživačkog rada na stvaranju efikasnijih sorti pšenice.