SuperStart – 20 ključnih razloga za upotrebu

Agronomski i ekonomski benefiti: 1. Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke. 2. Pomaže biljkama da razviju veliki i snažan korenov sistem. 3. Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine. 4. Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka. 5. Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz SuperStarta u godini primene. 6. Bolje iskorišćenje hraniva iz rezerve zemljišta. 7. Bolje iskorišćenje rezerve vode iz zemljišta. 8. Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata. 9. Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku. 10. Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna. 11. Povećava kvalitet proizvoda. 12. Poboljšava skladišne osobine proizvoda. 13. Sigurnija proizvodnja i sa većim brojem biljaka. 14. Daje stabilniji prinos i u nepovoljnim godinama za proizvodnju. 15. Povećava prinos i profitabilnost proizvodnje.

Logistički benefiti: 16. Smanjuje količinu osnovnog đubriva. 17. Veći učinak setve u odnosu na upotrebu klasičnih startnih đubriva. 18. Lakša manipulacija i bolja iskorišćenost magacinskog prostora. Ekološki benefiti: 19. Maksimalno usvajanje đubriva od strane biljke. 20. Mala doza primene sa visokom efikasnošću i iskorišćenjem.