SuperStart i na oranicama Ukrajine

Sredinom juna, tim Elixir Agrara je boravio u Ukrajini, povodom obilaska jarih useva na kojima je primenjeno mikrogranulisano đubrivo SuperStart! Firma „Global Chemical Group“ iz Kijeva je distribuirala na tržište Ukrajine mikrogranulisano đubrivo SuperStart koje je primenjeno na usevima suncokreta, soje, šećerne repe i kukuruza. Samom obilasku useva prisustvovao je i profesor doktor sa nacionalnog Univerziteta u Ukrajini, Kosolap Nikolaj koji je prilikom posete pogona u Šapcu održao i prezentaciju o efektima i uticaju SuperStarta na tlu Ukrajine.

„Imali smo praktične oglede u cilju praćenja rasta i razvoja biljaka sa i bez primene SuperStart mineralnog đubriva, uz paralelnu primenu klasičnog mineralnog đubriva i bez njega, odnosno samo sa SuperStart đubrivom. Oglede smo vršili na teritoriji juga Rivnenske oblasti u Ukrajini. Tamo je zastupljen černozem bogat između ostalog i fosforom, ali smo unošenjem SuperStarta želeli da postignemo da biljka u ranijoj fazi rasta i razvoja bude u mogućnosti da iskoristi lako dostupan fosfor iz SuperStarta.

Vremenske prilike za vreme eksperimenta su bile takve da je trajalo rano i produženo prohladno proleće, koje je idealno za ozime kulture, ali ne i za jare kulture.

Kod soje smo primetili da je bolje razvijen korenov sistem i da je stablo biljke većeg obima. SuperStart je izvršio  svoju prvenstvenu ulogu a to je da ishrani biljku u početnom stadijumu.

Kod suncokreta smo primetili i konstatovali u dokumentaciji da je u kombinaciji klasičnog đubriva i SuperStarta vidljiva izuzetno primetna razlika kako u stablu, tako i u lisnoj masi. Stablo je deblje, a listovi su širi i krupniji, što ubuduće čini da se odvija bogatija fotosinteza i da se samim tim može realno očekivati bolji rod.

Kao što sam napomenuo, proleće je bilo dugo i hladno, mi smo posle nicanja šećerne repe izmerili površinsku temperaturu od -3 Celzijusa, a mlada biljka šećerne repe se razvijala zadovoljavajućim tempom. Tu vidimo prednost primene SuperStarta jer je biljka i pored hladnijeg vremena, imala mogućnost da uzme iz SuperStarta toliko potreban fosfor, koji iz zemljišta u hladnije vreme nije bio dostupan.