SuperStart prvi put upotrebljen u Australiji

Farmer Jack Francis iz Wandearah East-a u Južnoj Australiji, obradjuje oko 3.000 aker-a (engleski – acre, što je približno površini od 1.200ha).

Tradicionalni način setve pšenice, u ovim krajevima planete, je direktna setva sa međurednim razmakom 20cm i normom setve od 70 kg/ha semena. Karakteristike podneblja su takve da padavine tokom cele godine ne prelaze 350 lit/m2, a u periodu vegetacije je to još i manje. Pomenuti agroekološki uslovi diktiraju potrebu da se biljka što pre ukoreni i stvori što jači korenov sistem. Dobro razvijen korenov sistem biljke je preduslov da se lakše nosi sa sušnim periodom i na kraju da visok i stabilan prinos. Upravo iz tih razloga Jack se odlučio da uvede novu tehnologiju đubrenja, a to je mikrogranulisano đubrivo SuperStart iz fabrike Elixir Zorka iz Šapca.

Setva je izvršena podelom parcele na dva dela. Prvi deo parcele je kontrolna parcela na kojoj je aplicirano 50kg/ha kontrolnog đubriva. Na drugom delu parcele je, pored primenjene iste količine kontrolnog đubriva, uz direktnu setvu upotrebljen i SuperStart u dozi 20 kg/ha.

Pratićemo porast i obaveštavati vas o ravoju biljaka u toku vegetaciie, kao i rezultatima žetve.

Više fotografija pogledajte na našoj facebook stranici.