Tovno govedarstvo u velikoj krizi

Katastrofalna situacija u sektoru govedine u EU Asocijacije evropskih farmera (Copa) i zadruga (Cogeca) upozoravaju da je situacija u sektoru goveđeg mesa u EU katastrofalna i pozivaju na akciju. Generalni sekretar Copa-Cogeca, Pekka Pesonen ističe da proizvodnja goveđeg mesa u EU više nije profitabilna. Slabi prihodi sa tržišta produbljuju krizu.”Od vitalne je važnosti da se donesu političke odluke koje će zaštititi proizvodnju i sačuvati budućnost sektora”, navodi Pesonen. Piere Chevalier, predsednik radne grupe EU za goveđe meso, rekao je u Briselu da je situacija u sektoru veoma teška zbog loših vremenskih uslova – kasne zime, velikih kiša – u nekoliko zemalja članica, što otežava snabdevanje stočnom hranom.