Unapređena voćarstva u Srbiji

U agrarnom budžetu opredeljeno je 10,5 milijardi dinara podsticaja za biljnu proizvodnju, na koje će pravo imati i proizvođači malina. Za te namene predvideđen je iznos od 6.000 dinara osnovnih podsticaja po hektaru, i dodatnih 6.000 dinara za regresirano gorivo, a država je prvi put opredelila sredstva za održavanje malinjaka. Proizvođačima malina biće regresirano 40 odsto troškova osiguranja i troškova skladištenja. Oko 200 miliona dinara namenjeno je za podizanje novih višegodišnjih zasada, koje pored ostalih, mogu koristiti i proizvođači malina. Što se tiče voćarstva u Vojvodini preovladava mišljenje da je potrebno osavremeniti sortiment i gajiti vrste voća kojima odgovara to podneblje. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će,stoga, iznosom od tri miliona dinara sufinansirati izradu projekta “Rejonizacija područja pogodnih za semensku, povrtarsku i voćarsku proizvodnju u AP Vojvodini”. Jedna od mera podsticaja razvoja voćarstva, vredna 160 miliona dinara, biće podizanje protivgradnih mreža sa naslonom, a za nabavku opreme za hladnjače i opreme za preradu voća planiran je iznod od pet miliona dinara. Period suvog i toplog vremena se nastavlja i u narednih 7 dana. Tako da u velikoj većini lokaliteta nema uslova za infekcije od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.). Do slabe infekcije može doći na svim koštičavim voćnim vrstama koje su još u fazi cvetanja (višnja, trešnja i šljiva), ali samo na onim lokalitetima gde su jake rose po celu noć.