Usvojen zakon o podsticajima

Poslanici republičkog parlamenta usvojili su Zakon o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, kojim su garantovani minimalni iznosi podsticaja za poljoprivredne proizvodnjače za svaku godinu, koje vlada neće moći da umanji. Vlada će svake godine posle usvajanja budžeta donositi maksimalne iznose podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju, a podsticaji su predviđeni jednako i za one koji su vlasnici i za one koji su zakupci.Rešenja koja je podržalo 133 poslanika, propisuju da su minimalni podsticaji po površini biljne proizvodnje 6.000 dinara po hektaru, dok je minimalni iznos premije za mleko sedam dinara po litru. Nova zakonska rešenja daju mogućnost da se premije za mleko uvećavaju za proizvođače koji proizvode mleko ekstra klase budući da 35 odsto mleka koje se proizvodi u Srbiji je ekstra klase i odgovra EU standardima. Propisano je i da se premije za kravlje, ovčije i kozje mleko isplaćuju kvartalno, a da bi neko ostvario premiju na kravlje mleko potrebno je da preda najmanje 3.000 litara tog mleka po kvartalu, odnosno 1.500 ukoliko se ono proizvodi na područjima sa otežanim uslovima poljoprivredne proizvodnje.