Uticaj klime na biljne bolesti

Klimatski uslovi, pored prisustva patogena i biljke domaćina, su odlučujući faktor u pojavi biljnih bolesti. Vremenski uslovi tokom vegetacione sezone diktiraju vrstu patogena i razvoj i širenje biljnih bolesti.Početak vegetacione sezone 2012. obeležile su veće količine padavina, naročito u aprilu i početkom maja. One su dovele do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Polovinom maja, poklopio se period cvetanja pšenice sa pojavom padavina, tako da su ostvareni povoljni uslovi za ostvarenje infekcija klasa pšenice sa gljivama iz roda Fusarium.Nakon padavina koje su bile zastupljene samo na početku ove vegetacione sezone, usledio je period suše, koji je na dalje uticao na pojavu i širenje biljnih bolesti. Ove godine, izostala je inače kod nas redovna pojava prouzrokovača plamenjača. To su patogeni koji za svoj razvoj zahtevaju prohladno, vlažno i oblačno vreme. Izuzetno visoke temperature, jako sunčevo zračenje i odsustvo padavina, onemogućilo je pojavu i širenje plamenjače krompira i luka tokom ove godine.
autor: Milena Budić, PIS Vojvodine