Završena javna rasprava

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključilo je javnu raspravu povodom Nacrta zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju bi trebalo da se do kraja meseca nađe u skupštinskoj proceduri a do kraja godine trebalo bi i da bude usvojen.„Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju stvorićemo stabilnu, dugoročnu i predvidivu poljoprivrednu politiku koja se neće menjati dva puta godišnje, omogućićemo srednjoročne i dugoročne investicije, unapredićemo konkurentnost i uvešćemo jedinstvenu evidenciju o podsticajima uz bolje planiranje budžetskih sredstava i viši nivo usaglašenosti sa propisima Evropske unije“, objasnio je ministar Knežević i dodao da će se na ovaj način uvesti minimalni garantovani iznosi podsticaja i njihovo povećanje u skladu sa povećanjem agrarnog budžeta.